MÁY TIỆN VẶN NĂNG CU325RD

Máy tiện vạn năng, model CU325RD

Category:

Máy tiện vạn năng, model CU325RD. Model CU325 ZMM được sản xuất theo tiêu chuẩn châu âu. 325×500 mm; 325×750 mm; 325×1000 mm

Máy tiện vạn năng, model CU325RD

Máy tiện vạn năng, model CU325RD

Chiều cao tâm 165mm

Đường kính tiện qua băng 325mm

Đường kính tiện qua bàn dao 190mm

Chiều rộng băng máy 200mm

Khoảng cách tâm 500; 750; 1000mm

Lỗ trục chính 32mm

Số cấp tốc độ trục chính: Infinitely variable in 2 sub-ranges

Tốc độ trục chính 85 – 405; 470 – 2200 vòng/phút

Số cấp lượng ăn dao 48

Lượng ăn dao dọc 0,006 – 1,77mm/rev

Lượng ăn dao ngang 0,003 – 0,885mm/rev

Tiện ren hệ mét (48) 0,1 – 28mm

Hành trình đài dao ngang 150mm

Hành trình đài dao trên 95mm

Đường kính nòng ụ 40mm

Hành trình nòng ụ 100mm

Khối lượng Máy model CU325RD chống tâm 1000mm: 770Kg

Máy tiện vạn năng, model CU325RD

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *