Máy tiện Mini Đức

Máy tiện mini CNC

Đợt giảm giá Máy tiện cnc mini proxxon từ nhà sản xuất

$200000000 $180000000

Máy tiện mini Proxxon, Model PD400, Ø170x400mm

Giảm giá sốc

$85.000.000 VNĐ $80.000.000 VNĐ

Máy tiện mini proxxon, Ø140x250mm

Giảm giá sốc

$42.000.000 VNĐ $40.000.000 VNĐ

Máy tiện mini proxxon FD150E

Giảm giá sốc

$25.000.000 VNĐ $23.000.000 VNĐ