Máy tiện Mini Nhật

Máy tiện mini Fujitako 350VDD

Giảm giá bất ngờ

$63.000.000 VNĐ $60.000.000 VNĐ

Máy tiện mini Fujitako 350VD

Giảm giá bán bất ngờ

$60.000.000 VNĐ $57.000.000 VNĐ

Máy tiện mini 250VD

Giảm giá bán bất ngờ

$40.000.000 VNĐ $38.000.000 VNĐ