Máy tiện phay Mini


Máy tiện mini Fujitako 350VDD

Giảm giá bất ngờ

$63.000.000 VNĐ $60.000.000 VNĐ

Máy tiện mini Fujitako 350VD

Giảm giá bán bất ngờ

$60.000.000 VNĐ $57.000.000 VNĐ

Máy tiện mini 250VD

Giảm giá bán bất ngờ

$40.000.000 VNĐ $38.000.000 VNĐ

Máy tiện mini CNC

Đợt giảm giá Máy tiện cnc mini proxxon từ nhà sản xuất

$200000000 $180000000

Máy phay mini CNC để bàn

Giảm giá từ nhà sản xuất

$36.500.000 VNĐ $35.000.000 VNĐ

Máy phay mini MF70 proxxon-máy phay để bàn

Giảm giá sốc

$20.000.000 VNĐ $18.000.000 VNĐ

Máy phay mini FF230

Giảm giá sốc

$42.000.000 VNĐ $40.000.000 VNĐ

Máy phay mini FF500BL

Giảm giá sốc

$85.000.000 VNĐ $80.000.000 VNĐ

Máy tiện mini Proxxon, Model PD400, Ø170x400mm

Giảm giá sốc

$85.000.000 VNĐ $80.000.000 VNĐ

Máy tiện mini proxxon, Ø140x250mm

Giảm giá sốc

$42.000.000 VNĐ $40.000.000 VNĐ

Máy phay CNC mini FF500BL

Giảm giá sốc

$200.000.000 VNĐ $185.000.000 VNĐ

Máy tiện mini proxxon FD150E

Giảm giá sốc

$25.000.000 VNĐ $23.000.000 VNĐ