Máy phay Mini Đức

Máy phay mini CNC để bàn

Giảm giá từ nhà sản xuất

$36.500.000 VNĐ $35.000.000 VNĐ

Máy phay mini MF70 proxxon-máy phay để bàn

Giảm giá sốc

$20.000.000 VNĐ $18.000.000 VNĐ

Máy phay mini FF230

Giảm giá sốc

$42.000.000 VNĐ $40.000.000 VNĐ

Máy phay mini FF500BL

Giảm giá sốc

$85.000.000 VNĐ $80.000.000 VNĐ

Máy phay CNC mini FF500BL

Giảm giá sốc

$200.000.000 VNĐ $185.000.000 VNĐ