Máy tiện vạn năng đài loan MW660

Máy tiện vạn năng đài loan MW760

Máy tiện vạn năng đài loan MW760

Máy tiện vạn năng đài loan MW560

Máy tiện vạn năng đài loan MW560

Kích thước máy tiện: 560x600mm, 560x760mm, 560x1000mm, 560x1500mm, 560x2200mm

Đường kính lỗ trục chính: 120mm.

Máy tiện vạn năng đài loan được sữ dụng rộng rải trong ngành cơ khí gia công chính xác.

MW760 SERIES 

 MODEL MW7640 MW7660 MW7680 MW76100 MW76132

MW76172

Đường kính tiện qua băng Swing Over Bed 760 mm (30″)
Đường kính tiện qua bàn xe dao Swing Over Cross Slide 540 mm (21-1/4″)
Chiều cao tâm Center Height 380 mm (15″)
Khoảng cách chống tâm Distance Between Centers 1000 mm(40″) 1500 mm(60″) 2000mm(80″) 2500mm(100″) 3300mm(132″) 4300mm(172″)
Đường kính tiện qua hầu Swing Over Gap 990 mm (39″)
Bề rộng băng máy Width Of Bed 400 mm (15-3/4″)
Kiểu côn trục chính Spindle Nose ASA D1 – 11
Đường kính lỗ trục chính Spindle Bore 120 mm (4-1/2″)
Côn mũi trục chính Taper of Spindle Bore MT 7
Dãy tốc độ trục chính Range of Spindle Speed 15 ~ 1500 R.P.M. ( 12 steps )-spindle bore :85mm /10 ~ 1000 R.P.M. ( 12 steps )-spindle bore :120mm

Tiện ren hệ Inch

Inch Threads Range

2 ~ 56 T.P.I.

Tiện ren hệ mét

Metric Threads Range

P 0.5 ~ P 14

Lượng ăn dao dọc Longitudinal Feeds Range 0.05 ~ 0.82 mm (0.002-0.032″)
Lượng ăn dao ngang Cross Feeds Range 0.02 ~ 0.4 mm (0.001-0.0094″)
Đường kính trục vít me Leadscrew Diameter 38 mm (1-1/2″)
Bước tiến trục vit me Leadscrew Pitch 4 TPI or 6 mm
Côn nòng ụ động Taper of Tail Center MT 5
Hành trình nòng ụ động Tail Spindle Travel 165 mm (6-1/2″)
Đường kính ụ động Tail Spindle Diameter 85 mm (3-1/3″)
Motor trục chính Main Drive Motor 15HP/6P (11KW)
Bơm giải nhiệt Coolant Pump 1/8 HP (0.1KW)
Hành trình bàn dao trên Compound Rest Travel 200 mm (8″)
Hành trình bàn dao ngang Cross Slide Travel 375 mm (14-3/4″)
Kích thước máy Machine Dimensions (cm) 23 x103x137 290x103x137 347x103x137 398x103x137 473x103x137 555x103x137
Kích thước đóng kiện Packing Dimension (cm) 252x115x193 300x115x193 361x115x193 426x115x193 485x115x193 588x115x193
Trọng lượng máy Net Weight 2360 2710 3060 3310 3810 5020
Trọng lượng đóng kiện Gross Weight 2460 2810 3210 3460 3960 5220

Máy tiện vạn năng đài loan MW760:

PHỤ KIỆN CHUẨN KÈM THEO MÁY: STANDARD ACCESSORIES

Hộp đồ nghề:                  Tool Box 1pc
Mũi tâm:                          Centers 2pcs
Chốt an toàn:                  Safety pin 1pc
Cần siết ổ dao:                Screw wrench for cutter setting 1pc
Tấm đỡ:                           Back plate1pc
Bơm giải nhiệt:                Coolant system 1set
Ổ dao bốn vị trí:              4-way tool post 1set
Bộ dứng tự động:            Auto-feed stopper ring 1set
Vỏ tâm:                            Center sleeve 1pc
Cân bằng máy:                Levelling pads 1set

PHỤ KIỆN MUA THÊM: OPTIONAL ACCESSORIES

Mâm cặp ba chấu:            3-jaw scroll chuck
Mâm cặp 4 chấu:              4-jaw independent chuck
Mặt trước máy:                 Face plate
Luy nét tỉnh:                      Steady rest
Luy nét động:                    Follow rest
Đèn làm việc:                    Work light
Bốn vị trí:                          4-position carriage stop
Chống tâm xoay:              Live centers
Cắt sau:                            Rear cutter rest
Côn tự động:                    Taper turning attachment
Vỏ che mặt sau:                Rear splash guard
Miếng che mâm cặp:        Chuck guard
Dẫn động plate:                Driving plate
Collect:                             5C lever collect closer
Thay tool nhanh:               Quick change tool post
Thước quang:                   Digital readouts
Eto thuỷ lực:                      Hydraulic copying machine
Dẫn phoi tự động:             Chip guard
Tiện ren DP:                      Change gears for D.P and module thread

Tham khảo máy tiện vạn năng châu âu ZMM CU730

Tham khảo máy tiện vạn năng châu âu 

 

Máy tiện vạn năng đài loan MW760

Máy tiện vạn năng đài loan MW760

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *