Máy tiện vạn năng đài loan MW660

Máy tiện vạn năng đài loan MW660

Máy tiện vạn năng đài loan MW660

Máy tiện vạn năng đài loan MW660

Máy tiện vạn năng đài loan MW560

Kích thước máy tiện: 660x1000mm, 660x1500mm, 660x2200mm

Đường kính lỗ trục chính: 85mm, 105mm.

Máy tiện vạn năng đài loan được sữ dụng rộng rải trong ngành cơ khí gia công chính xác

M660 SERIES
MODEL MW6640 MW6660 MW6690
Đường kính tiện qua băng Swing Over Bed 660 mm (26″)
Đường kính tiện qua bàn xe dao Swing Over Cross Slide 440 mm (17-1/3″)
Chiều cao tâm Center Height 330 mm (13″)
Khoảng cách chống tâm Distance Between Centers 1000 mm (40″) 1500 mm (60″) 2200 mm (90″)
Đường kính tiện qua hầu Swing Over Gap 890 mm (35″)
Bề rộng băng máy Width Of Bed 350 mm (13-3/4″)
Kiểu côn mũi trục chính Spindle Nose ASA D1 – 8
Đường kính lỗ trục chính Spindle Bore 85 mm (3-1/3″) / 105 mm (4″) Opt. )
Côn mũi trục chính Taper of Spindle Bore MT 7
Dãy tốc độ trục chính Range of Spindle Speed 15 ~ 1500 R.P.M.  / 14 ~ 1380 R.P.M. ( 12 steps )

Tiện ren hệ Inch

Inch Threads Range

2 ~ 56 T.P.I.

Tiện ren hệ mét

Metric Threads Range

P 0.5 ~ P 14

Lượng ăn dao dọc Longitudinal Feeds Range 0.05 ~ 0.82 mm (0.002-0.032″)
Lượng ăn dao ngang Cross Feeds Range 0.02 ~ 0.4 mm (0.001-0.0094″)
Đường kính trục vít me Leadscrew Diameter 38 mm (1-1/2″)
Bước tiến trục vít me Leadscrew Pitch 4 TPI or 6 mm
Côn nòng ụ động Taper of Tail Center MT 5
Hành trình nòng ụ động Tail Spindle Travel 165 mm (6-1/2″)
Đường kính nòng ụ động Tail Spindle Diameter 75 mm (2-7/8″)
Motor truc chính Main Drive Motor 7.5HP (5.625KW) / 10HP (7.5KW) ( Opt. )
Bơm nước giải nhiệt Coolant Pump 1/8 HP (0.1KW)
Hành trình bàn dao trên Compound Rest Travel 200 mm (7-7/8″)
Hành trình bàn dao ngang Cross Slide Travel 300 mm (11-4/5″)
Kích thước máy Machine Dimensions (cm) 229 x 99 x 130 278 x 99 x 130 353 x 99 x 130
Kích thước đóng kiện Packing Dimension (cm) 238 x 115 x 70 290 x 115 x 70 361 x 115 x 70
Trọng lượng Net Weight 2250 2450 2800
Trọng lượng đóng kiện Gross Weight 2400 2600 2950

Máy tiện vạn năng đài loan MW560:

PHỤ KIỆN CHUẨN KÈM THEO MÁY: STANDARD ACCESSORIES

Hộp đồ nghề:                  Tool Box 1pc
Mũi tâm:                          Centers 2pcs
Chốt an toàn:                  Safety pin 1pc
Cần siết ổ dao:                Screw wrench for cutter setting 1pc
Tấm đỡ:                           Back plate1pc
Bơm giải nhiệt:                Coolant system 1set
Ổ dao bốn vị trí:              4-way tool post 1set
Bộ dứng tự động:            Auto-feed stopper ring 1set
Vỏ tâm:                            Center sleeve 1pc
Cân bằng máy:                Levelling pads 1set

PHỤ KIỆN MUA THÊM: OPTIONAL ACCESSORIES

Mâm cặp ba chấu:            3-jaw scroll chuck
Mâm cặp 4 chấu:              4-jaw independent chuck
Mặt trước máy:                 Face plate
Luy nét tỉnh:                      Steady rest
Luy nét động:                    Follow rest
Đèn làm việc:                    Work light
Bốn vị trí:                          4-position carriage stop
Chống tâm xoay:              Live centers
Cắt sau:                            Rear cutter rest
Côn tự động:                    Taper turning attachment
Vỏ che mặt sau:                Rear splash guard
Miếng che mâm cặp:        Chuck guard
Dẫn động plate:                Driving plate
Collect:                             5C lever collect closer
Thay tool nhanh:               Quick change tool post
Thước quang:                   Digital readouts
Eto thuỷ lực:                      Hydraulic copying machine
Dẫn phoi tự động:             Chip guard
Tiện ren DP:                      Change gears for D.P and module thread

Tham khảo máy tiện vạn năng châu âu ZMM CU580

Tham khảo máy tiện vạn năng châu âu ZMM

Máy tiện vạn năng đài loan MW660

Máy tiện vạn năng đài loan MW660

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *