Máy tiện vạn năng đài loan MW480

Máy tiện vạn năng đài loan MW480

Máy tiện vạn năng đài loan MW480

Kích thước máy tiện: 480x600mm, 480x760mm, 480x1000mm, 480x1500mm, 480x2200mm

Đường kính lỗ trục chính: 58mm, 80mm.

Máy tiện vạn năng đài loan được sữ dụng rộng rải trong ngành cơ khí gia công chính xác

Thông số kỹ thuật Máy tiện vạn năng Series MW480.

MW480 SERIES

MODEL MW4822 MW4830 MW4840 MW4860

MW4890

Đường kính tiện qua bang Swing Over Bed 470 mm (18-1/2″)
Đường kính tiện qua hầu Swing Over Cross Slide 280 mm (11″)
Chiều cao tâm Center Height 235 mm (9-1/4″)
Khoảng cách chống tâm Distance Between Centers 560 mm (22″) 760 mm (30″) 1000 mm (40″) 1500 mm (60″) 2200 mm (90″)
Đường kính tiện qua hầu Swing Over Gap 690 mm (27-1/8″)
Bề rộng bang máy Width Of Bed 300 mm (11-4/5″)
Kiểu côn trục chính Spindle Nose ASA D1 – 6 / D1 – 8 ( Opt. )
Đường kính trục chính Spindle Bore 58 mm (2-1/4″) / 80 mm (3″) Opt. )
Côn mũi trục chính Taper of Spindle Bore MT 6 / MT 7 Opt.
Dãy tốc độ trục chính Range of Spindle Speed 20 ~ 2000 R.P.M. ( 12 steps )-spindle bore :58mm /40 ~ 2000 R.P.M. ( 12 steps )-spindle bore :80mm

Dãy tiện ren hệ Inch

Inch Threads Range

4 ~ 56 T.P.I.

Dãy tiện ren hệ mét

Metric Threads Range

P 0.5 ~ P 7

Lượng ăn dao dọc Longitudinal Feeds Range 0.05 ~ 0.82 mm (0.002-0.032″)
Lượng ăn dao ngang Cross Feeds Range 0.02 ~ 0.4 mm (0.001-0.0094″)
Đường kính trục vít me Leadscrew Diameter 35 mm (1-1/3″)
Bước tiến vit me Leadscrew Pitch 4 TPI or 6 mm
Côn ụ động Taper of Tail Center MT 4
Hành trình ụ động Tail Spindle Travel 150 mm (5-7/8″)
Đường kính ụ động Tail Spindle Diameter 68 mm (2-2/3″)
Motor trục chính Main Drive Motor 7.5HP (5.625KW) / 10HP (7.5KW) ( Opt. )
Bơm giải nhiệt Coolant Pump 1/8 HP (0.1KW)
Hành trình bàn dao trên Compound Rest Travel 125 mm (4-7/8″)
Hành trình bàn dao ngang Cross Slide Travel 245 mm (9-2/3″)
Kích thước máy Machine Dimensions (cm) 165 x 81 x 122 189 x 81 x 122 215 x 81 x 122 265 x 81 x 122 342 x 81 x 122
Kích thước đóng kiện Packing Dimension (cm) 182 x 95 x 168 200 x 95 x 168 228 x 95 x 168 279 x 95 x 168 355 x 95 x 168
Trọng lượng máy Net Weight 1540 1720 1800 2075 2465
Trọng lượng đóng kiện Gross Weight 1640 1820 1900 2225 2615

Máy tiện vạn năng đài loan MW480:

PHỤ KIỆN CHUẨN KÈM THEO MÁY: STANDARD ACCESSORIES

Hộp đồ nghề:                  Tool Box 1pc
Mũi tâm:                          Centers 2pcs
Chốt an toàn:                  Safety pin 1pc
Cần siết ổ dao:                Screw wrench for cutter setting 1pc
Tấm đỡ:                           Back plate1pc
Bơm giải nhiệt:                Coolant system 1set
Ổ dao bốn vị trí:              4-way tool post 1set
Bộ dứng tự động:            Auto-feed stopper ring 1set
Vỏ tâm:                            Center sleeve 1pc
Cân bằng máy:                Levelling pads 1set

PHỤ KIỆN MUA THÊM: OPTIONAL ACCESSORIES

Mâm cặp ba chấu:            3-jaw scroll chuck
Mâm cặp 4 chấu:              4-jaw independent chuck
Mặt trước máy:                 Face plate
Luy nét tỉnh:                      Steady rest
Luy nét động:                    Follow rest
Đèn làm việc:                    Work light
Bốn vị trí:                          4-position carriage stop
Chống tâm xoay:              Live centers
Cắt sau:                            Rear cutter rest
Côn tự động:                    Taper turning attachment
Vỏ che mặt sau:                Rear splash guard
Miếng che mâm cặp:        Chuck guard
Dẫn động plate:                Driving plate
Collect:                             5C lever collect closer
Thay tool nhanh:               Quick change tool post
Thước quang:                   Digital readouts
Eto thuỷ lực:                      Hydraulic copying machine
Dẫn phoi tự động:             Chip guard
Tiện ren DP:                      Change gears for D.P and module thread

Tham khảo máy tiện vạn năng đài loan

Tham khảo máy tiện vạn năng châu âu ZMM

Máy tiện vạn năng đài loan MW480. Kích Thước: 500x1000mm, 500x1500mm, 500x2200mm

Máy tiện vạn năng đài loan MW480

Máy tiện vạn năng đài loan MW480

Máy tiện vạn năng đài loan MW480

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *